Varifrån kommer ortsnamn?

Text och bild: Anders Westin, utdrag ur "Alternativ till Meningslöshet" bloggen

"Man kan fundera varifrån våra ortsnamn kommer och hur de har blivit som de blivit. I min Hemort som på dialekt uttalas Jangschö (Jansjö) blir man fundersam då det i byns historia inte förekommer någon kallad Jan. Det kan vara på det viset att den av Gustav Wasa utsände uppbördsmannen som var den förste myndighetspersonen i dessa takter, inte förstod vad lokalbefolkningen sade. Så när han kom till Backe och fann resterna av det som de lokala kallade Langschö (lång sjö vilket stämmer bra med älven) blev det Landsö öde by. Det är ett känt faktum att folk gärna tar med sig gamla ortsnamn till sina nya bosättningar. Vilket lett till att många platser har samma namn och att orter i nya världen har många platser med namn från gamla världen.

Vi kan tänka oss att människorna i Landsö öde by givit upp de magra jordarna och flyttat sin bosättning till storåkersudden i Jansjö, en annan trolig anledning till flytten kan vara den kyrka som byggdes i Sunnansjö. Det är troligt att innevånarna i Langsjö var asar och kom i tvist med den nya tron. En trolig följd av detta är då flytten och den efterföljande flytten av kyrkan från Sunnansjö till Backe (f.d. Langsjö) för att befästa framgången. Lanngsjöborna tog med sig sitt gamla by namn Langschö till den nya bosättningen och eftersom skrivaren redan använt Landsö när han kom till Jansjö blev den nya tolkningen av Langschö just Jansjö.

Man har spekulerat i att Landsombergets namn härrör från Landsö öde by Vilket skulle kunna vara så om berget funnits omnämnt i skrivarens uppteckningar men det är nog inte så. Det folkliga namnet Langsunnbärgä ger oss en ledtråd. Forna tiders kyrkotvång innebar att de boende i Jansjö måste gå till kyrkan vare sig de ville eller hade tid. Eftersom gå vägen gick över till Johannesberg från Hampviken blev det närmare att ro över sjön till Sanna eller Nordsta botten. Därifrån gick man sedan efter kvarnån till Backe. Därav namnet det långa sundet då det var en motvillig, lång och tråkig promenad berget fick därav namnet Langsunnbärgä. Det namn som sedan transkriberades till Landsomberget för att dölja den pinsamma sanningen.

Andra namn har förvanskats på nyare tider som till exempel Lidtjärberget. Namnet kommer från lie slåtten i Linoret och Källermyren med omnejd som slogs med lie. Vilket gav namnet Litjärnarna, Litjärnberget och Litjärnbergstorpen. På senare tider har någon lagt till ett "d" och det blir då Lidtjärnberget vilket saknar ortsanknytning och innebörd.

Andra namn som Vitberget kommet nog från Vitter berget därför att det ansåg spöka där. Ruggstensmyran saknas på kartan och kan nog ha varit en plats som använts för ASA riter. Skråcksåsen har en naturlig offer-plats på toppen och har förmodligen fått sitt namn för det var där asarna höll till och och utövade gammalt skrock.

Kort sagt listan kan göras hur lång som helst om man använder historiska sociala fakta, lokal dialekt och lite fantasi. I vilket fall som helst skulle vi ha mer levande ortsnamn istället för meningslösa försvenskade stilistiska namn utan andemening."

 

Developed by
SCS Design

Supported by
EU jordbruksfonden
Fjällsjö Framtid

 

Contact details

Fjällsjö Framtid

Torgvägen 1A
880 50 Backe
0624- 101 69

 

Get here

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.