Kommunens insatser för att skydda äldre personer

Verksamheterna arbetar nu intensivt för att skydda de personer som tillhör riskgrupperna för att smittas coronaviruset. Det medför olika begränsningar och åtgärder som skiljer sig från det vanliga arbetssättet i verksamheten. Vi försöker på olika sätt att också minska de äldres sociala kontakter genom våra insatser.

Några av de saker som genomförts och planerats:

Restriktioner för besök till personer i äldreboenden, undantag kan göras för besök till personer som är i livets slutskede.
Affisch om restriktioner och varför de görs finns vid varje entré.
Den som behöver få kontakt med personal får ringa telefonnummer som finns på affischen.
Besök av personal som sköter fastighet, service och liknande sker också restriktivt efter bedömning av berörd chef i äldreomsorgen.
Entrédörrar till äldreboenden kommer från och med 20 mars att hållas låsta för att minska risken för oanmälda besök.
Hemtjänsten kontaktar vårdtagare för att planera om vissa insatser, till exempel kan viss tillsyn ibland ske via telefonsamtal.
De vårdtagare som vanligen har sällskap till affären för inköp från hemtjänsten kan få hjälp att ordna insatsen så de inte behöver följa med till affären.

Vi följer självklart de råd och instruktioner som Folkhälsomyndigheten och smittskydd inom Region Jämtland Härjedalen ger. Inom alla verksamheter ser vi också själva över våra egna rutiner för hygien, mot smittspridning samt planerar för att kunna upprätthålla verksamheten även om några av de äldre och personalen skulle bli sjuka.

 

Developed by
SCS Design

Supported by
EU jordbruksfonden
Fjällsjö Framtid

 

Contact details

Fjällsjö Framtid

Torgvägen 1A
880 50 Backe
0624- 101 69

 

Get here

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.