Strömsunds Kommuns sammanträdesdatum 2020

Kommuninvånarnas frågestund
I samband med kommunfullmäktiges sammanträden har du som invånare möjlighet att ställa frågor vid den allmänna frågestunden. I december sker ingen frågestund. Frågestunden startar före det ordinarie sammanträdet. Alla som vill är välkomna att ställa frågor om kommunens verksamheter. Ett sätt att skapa dialog
Syftet med allmänhetens frågestund är bland annat att skapa en dialog mellan allmänheten och politikerna för att du ska kunna påverka, att väcka opinion och få en bättre möjlighet att ta tillvara dina demokratiska rättigheter.
Det här gäller för frågestunden:
Frågorna ska handla om kommunens verksamhetsområde.
Skriftliga frågor besvaras gemensamt först under frågestunden, därefter går det att ställa enkla frågor direkt till partiernas representanter.
Skriftliga frågor ska frågeställaren lämna till kanslisekreteraren senast två dagar före sammanträdet.
Under frågestunden får ingen överläggning förekomma.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras. De kontaktar de politiker eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar.
Partierna ansvarar för genomförandet av frågestunden.
Frågestunden ska vara gemensam för alla partier som är representerade i fullmäktige. Länk till sammanträdesdatum:
SAMMANTRÄDESDAGAR 2020

 

Developed by
SCS Design

Supported by
EU jordbruksfonden
Fjällsjö Framtid

 

Contact details

Fjällsjö Framtid

Torgvägen 1A
880 50 Backe
0624- 101 69

Send email

 

Get here

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.