Strömsundsbron

Under sommaren och hösten 2019 ska Trafikverket utföra upprustningsåtgärder på Strömsundsbron. Detta kommer påverka dig som åker över bron.
Arbetena är inplanerade mellan veckorna 26 och 51 med ett uppehåll på fyra veckor i juli. När Trafikverket arbetar på bron kommer ett körfält att vara öppet och trafiken regleras med trafikljus. Hastigheten kommer också att vara sänkt förbi arbetsområdet. Du som passerar bron får räkna med längre restid.
Omledning via UIriksfors
Vid några arbetsmoment stänger Trafikverket av hela bron och leder om trafiken via Ulriksfors, exakta tidpunkter är inte meddelade ännu. Totalavstängningarna sker nattetid och tar mellan fyra och fem timmar. Detta på grund av att Trafikverket då använder en stor kran som tar upp hela brons bredd.

Följ arbetet på Trafikverkets webbplats.

 

Developed by
SCS Design

Supported by
EU jordbruksfonden
Fjällsjö Framtid

 

Contact details

Fjällsjö Framtid

Torgvägen 1A
880 50 Backe
0624- 101 69

Send email

 

Get here