Oro över skolsituationen i Västra Ångermanland

Samhällsföreningen i Rossön hade ett möte med kommunens politker och tjänstemän angående skolsituationen i Backe/ Rossön.

Sex förslag finns oberoende av varandra i ordningsföljd och dom är:
1: Bygga upp och åtgärda skoldelen i Backe där saneringen påbörjats.
2. Samla alla i högstadiet.
3. Att inte anpassa något i Backe, utan lägga ner och klasserna 1-6 som flyttas till Rossön.
4. Att inte anpassa något men låta det vara som idag. 1-4 går i skolan i Rossön och 5-9 i Backe.
5. Att klasserna 7-9 kan välja Hoting eller Strömsund, den sjuka delen renoveras och klasserna 1-6 går kvar i Backe.
6. Högstadiet flyttas till Hoting eller Strömsund och förskoleklass, 1-6 går i högstadiebyggnaden i Backe.
 Vid kommunstyrelsens möte den 26 mars ska beslut fattas.
-Vårt uppdrag är att se över kostnadsbiten. Det går att sanera den delen som nu är utrymd. Men det tar tid och är en kostnadsfråga, säger Richard Persson. Skolchefen Lars Thorin ser över bemanningen. -Pedagogiken måste fungera och det ska finnas behöriga lärare, han är orolig över svårigheten att hitta behörig personal. Det är större attraktion att få behöriga lärare till Strömsund.
Jag personligen tror att det bästa är att all verksamhet finns i högstadiebyggnaden, förklarade kommunalrådet Susanne Hansson.
Källa: Jämtlands Tidning. Text: Inger Kraft Etzler. Kan tilläggas att artikeln i JT är betydligt längre.

 

 

Developed by
SCS Design

Supported by
EU jordbruksfonden
Fjällsjö Framtid

 

Contact details

Fjällsjö Framtid

Torgvägen 1A
880 50 Backe
0624- 101 69

Send email

 

Get here