Information om snöröjning och isrivning

Att tänka på när vintern är här!

Vi vill därför informera om vår snöröjning och halkbekämpning samt om vilket ansvar du har som fastighetsinnehavare. Målet är att vi ska ha en trygg och säker trafikmiljö!

Snöröjning
Kommunens ansvar
Kommunen ansvarar för snöröjning av gator som vi prioriterar enligt följande:

 • Gång- och cykelvägar samt busshållplatser

 • Huvudgator

 • Bostadsgator

Vi skottar inga infarter vid plogning.

Isrivning
När gatan blivit ojämn och spårig på grund av packad snö isriver kommunen gatorna. Då skottar vi även infarterna
Fastighetsinnehavarens ansvar

 • Klippa bort grenar som är i vägen.

 • Ta bort träd och buskar som skymmer sikten.

 • Avlägsna snö och is från gångbanan utanför sin fastighet. Fastighetsinnehavares skyldighet enligt lag 1998:814.

 • Lägg inte ut snö från tomt, gårdsinfarter eller liknande på gatumark eller annan allmän plats. Tänk på hur dina grannar drabbas av ditt sätt att skotta snö! Fastighetsinnehavaren ska själv transportera bort snö från sin tomt.

 • Parkera din bil så att plogning kan ske så smidigt som möjligt. Beroende på väderläget  kan plogning ske när som helst under dygnet.

Sandning
Kommunens ansvar
När det är risk för halka sandar kommunen i följande ordning:

 • Gångvägar från kommunal gata

 • Till ytor för tillträde till kommunala parkeringsplatser

 • Bostadsgator

Fastighetsinnehavarens ansvar

 • Sanda gångbanan utanför sin fastighet.

Behöver du sand för sandning av gångbanan utanför din fastighet?
Information om var du kan hämta sand finns på www.stromsund.se/sandning

Skador
Kommunens ansvar

 • Ersätta skador som har inträffat vid snöröjning. Kontakta kundtjänst och berätta vad som hänt.

Fastighetsinnehavarens ansvar:

 • Eliminera skaderisken genom att placera brevlådor och sopkärl inne på tomten samt markera staket och häckar med käppar i tomtgräns. Vi ersätter inte skador på felplacerade brevlådor och sopkärl. eller ring kundtjänst 0670-164 15

Bra att tänka på

Kommunens personal tillsammans med våra entreprenörer måste ibland arbeta under svåra väderförhållanden med sena kvällar och tidiga morgnar
Genom att var och en tar sitt ansvar kan vi tillsammans underlätta deras arbete!

Kontakta oss
Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund
0670-161 00 (växel)  Mejla till: Strömsunds kommun 
Kontakta gärna: Kundtjänst 0670-164 17

 

Developed by
SCS Design

Supported by
EU jordbruksfonden
Fjällsjö Framtid

 

Contact details

Fjällsjö Framtid

Torgvägen 1A
880 50 Backe
0624- 101 69

 

Get here

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.