Synpunkter på översiktsplanen?

Översiktsplan för Strömsunds kommun låter kanske inte så lockande, men trots det hade 12 personer infunnit sig när kommunen bjöd in till samrådsmöte i skolans matsal häromdagen. Det handlar om framtiden! Fjällsjö Framtid representerades av Margareta Mårtensson och Inger Kraft Etzler. Det var lärorikt och givande! Anders Bergman, chef för miljö och bygg, presenterade förslaget och alla inbjöds att ha synpunkter. Ett läsexemplar finns på Fjällsjö Framtids kontor samt går att läsa på kommunens hemsida www.stromsund.se. Strömsunds kommun är Sveriges till ytan sjätte största kommun, och för att hitta en jämförelse så är Skåne län jämnstort, och där är ju som bekant invånarantalet betydligt större! Frågan som kommunen vill ha hjälp med handlar om hur vi ska utveckla och bevara den fysiska miljön. Det handlar om Besöksnäringen, Infrastrukturen, Naturen och Befolkningsutvecklingen. Hur hanterar vi våra stränder längs sjöar och åar? Var ska det få byggas? Vill vi få Vängelälven förklarad som ett riksintresse? Att bli föremål för riksintresse innebär en högre "status" för ett område som då blir mer känt och intressant för hela landet. ( Vi som var på mötet tyckte det.)

Det är en bra rapport, men några påpekande gjordes från Fjällsjö Framtid: T ex finns Fjällsjö inte med i rapporten på ett tydligt sätt. Det som är utmärkt i våra trakter är Kägelbanan, men vi menar att det inte räcker.

  • Vikten av servicen i Fjällsjö och vår kommundel ända upp till Tåsjö måste betonas och fokus inte endast riktas mot Frostvikenområdet!
  • Forsmo-Hoting-banan har stor potential, och måste tas med i kapitlet om infrastruktur! Inte bara Inlandsbanan.
  • Vandringslederna måste finnas med som ett starkt besöksmål!
  • Kollektivtrafikens betydelse måste framkomma! Den är idag nästan obefintlig i vårt område.

Det finns många strategiska frågor som ska beaktas och visioner för framtiden. Kom in på kontoret och LÄS! TYCK och TÄNK! Eller titta på stromsund.se!

Före den 13 december kan man lämna synpunkter till Miljö-och byggavdelningen, Box 500, 833 24 Strömsund eller på mail oversiktsplan@strömsund.se

Inger Kraft Etzler och Margareta Mårtensson

 

Utvecklad av
SCS Design

Stöds av
EU jordbruksfonden

 

Kontaktinformation

Fjällsjö Framtid

Torgvägen 1A
880 50 Backe
0624- 101 69

 

Hitta hit

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.