Svar från kommunen angående skollokaler i Backe

Fjällsjö Framtid har i en skrivelse till Strömsunds kommun ifrågasatt det försenade reparationsarbetet på låg- och mellanstadiet i Backe, vilket medfört att barnen numera får gå i skolan i Rossön. Detta är svaret vi fick från ansvarig på kommunen:

Strömsunds kommun har mottagit skrivelsen från Fjällsjö framtid angående problem med renoveringen av Fjällsjöskolan i Backe. När det gäller den skollokal som vi nu har utrymt på Fjällsjöskolan så har det varit problem under ganska läng tid. För 1,5 år sedan så gjorde teknik och service en stor åtgärd då man bytte ventilation på skolan. Luften blev bättre men tyvärr försvann inte problemen med fukt i lokalen där vi idag har låg och mellanstadiet. Under det senaste året har mätningar av fukthalt genomförts som påvisat tillväxt av sporer i en del klassrum men inte i alla. Det som också förbryllat är att klassrum bredvid varandra uppvisar helt olika värden. Vi har satt in luftrenare i skolan under våren, då förbättrades värdena men de blev inte tillräckligt bra. Under senvåren och sommaren har felsökning pågått genom att man öppnat upp olika delar av väggar, golv och vind. Vinden har inga anmärkningar. Några gamla vattenskador har också upptäckts bakom väggar och under golv. Där har materialprover skickats in för analys. Det betyder alltså att en hel del är genomfört under sommarperioden som inte syns utåt till medborgarna eller bland vår personal. Slutsatsen man kan dra av detta är att vi inte riktigt vet var källan till fuktproblemen finns fortfarande. När vi inom skolan fick detta klart för oss tog rektor beslutet att flytta ut eleverna ur skolan. Detta skedde under v33. Vi tittade då på Rosenkvartsen och lokalerna som finns utanför Tornets förskola men båda behövde åtgärdas en hel del och dessutom krävdes ett bygglov för att göra om Rosenkvartsen till skollokal. Eftersom det då skulle ta för lång tid så tog vi kontakt med Rossöns samhällsförening för att fråga om möjligheten att få hyra Bodums skola under hösten. I dag så börjar eleverna i årskurs 1-4 på Bodums skola. Åk 5-6 har Susanne lyckats att få in på högstadiet i Backe och förskoleklass och fritids är kvar i ena änden på huset som ska åtgärdas.

Skolskjutsar och mat har Susanne kunnat lösa på ett föredömligt sätt. Barnen kommer att äta på Rossöcenter mitt över vägen. Länstrafiken och taxibolag i området har varit väldigt tillmötesgående och hjälpt oss att hitta lösningar för att skolan ska kunna komma igång. När det gäller fritids kommer de allra flesta barnen att få åka buss mellan fritids och skolan. Att detta arbete tagit sådan tid beror alltså på att man inte riktigt vet var källan till fuktproblemen har funnits. Man har provat olika saker men inte hittat någon lösning. Nu har vi kommit fram till att vi utrymmer skolan så att teknik och service kan jobba ostört med att hitta problemet och åtgärda det.

Med vänliga hälsningar
För Strömsunds kommun
Lars Thorin
Chef Barn, kultur och utbildning
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
Strömsunds kommun

 

Utvecklad av
SCS Design

Stöds av
EU jordbruksfonden

 

Kontaktinformation

Fjällsjö Framtid

Torgvägen 1A
880 50 Backe
0624- 101 69

 

Hitta hit

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.