Skrivelsen som politiker och tjänstemän fick med sej från mötet

Skolkrisen i Backe - bakgrund

Strömsunds kommun har som ett förslag att riva skoldelen där låg- och mellanstadiet i Backe håller till, istället för att fortsätta med renoveringen som redan påbörjats. Alternativet kommunen föreslår är att flytta alla barn från lillskolan till högstadiet istället, eller t.o.m. skicka barnen till Hoting, Rossön eller Strömsund. Något som vi anser överhuvudtaget inte är ett alternativ för Backes framtid. Utvecklingsgruppen Fjällsjö Framtid, Riddarens förskolas föräldraråd och Fjällsjöskolans föräldraråd ser endast ett alternativ ur ett framtidsperspektiv och det är att renovera lillskolan.

Vi hade för 6 år sedan en babyboom med många barn födda i området. Detta visade sig dock inte vara en engångsföreteelse för födelsetalet har varit fortsatt högt sedan dess och vi har nu väldigt många barn från nyfödd till 6 års ålder. Så pass många att det utbröt en förskolekris ifjol där kommunen inte kunde ge plats åt de barn som behövde förskoleplats i de lokaler som fanns. Lösningen blev en temporär sådan, att hyra en av avdelningarna på gamla lasarettet. Högst upp i det s.k. Tornet, där barnen dagligen är tvungna att ledsagas längs en trafikerad väg för att ta sig till lekplatsen i ordinarie byggnad. En lösning som inte är hållbar och som dagligen kostar kommunen och skattebetalarna pengar att hyra.

De barn som idag fyller tre förskoleavdelningar ska snart börja skolan. Har kommunen med i sina beräkningar att farhågan över att barnen kanske inte kan få gå i skolan i Backe gör att barnfamiljer söker sig någon annanstans? Vad gör det med byns, och kommunens, framtid? Alternativet kanske blir att ändå bo kvar men att skjutsa barnen till Junsele, vilket flertalet föräldrar redan diskuterat, något som skulle leda till skyhöga interkommunala avgifter för Strömsunds kommun att betala.

Lillskolan är i behov av renovering bl.a. pg.a. kondens vid fönstren i höga delen av byggnaden, felinstallerade entrémattor som orsakat fuktskador, och syllen som skulle behöva bytas runtom. Det som redan åtgärdats är bl.a. taket och ventilationen, samt byte av golvmattor. Ett par miljoner har redan investerats och mycket är redan gjort. Det skulle krävas ytterligare några miljoner att renovera klart, men någon exakt prislapp är för oss oklar. Men vad vi hört ska det finnas en åtgärdslista som man kan räkna på. Kommunen har som förslag att istället riva en del av byggnaden och flytta eleverna till högstadiet istället, efter att en ombyggnation/anpassning av högstadiet är utfört. Detta innebär även att eleverna skulle fortsätta behöva gå i Rossöns skola i omgångar, medan högstadiebyggnaden renoveras allteftersom.

Kommunen har gjort ett förslag, ett ”lokalprogram”, på hur man skulle kunna få plats med klass 1-6 i högstadiet, där bl.a. låg och mellan skulle hålla till i delen ovanför biblioteket, och biblioteket i sig skulle flytta till aulans foajé för att göra rum för fritidsbarnen. Rektor Susanne Sjödin har sammanställt ett dokument tillsammans med bl.a. skyddsombud, med en rad anmärkningar till varför de lösningar kommunen presenterat för en ombyggnation av högstadiet inte skulle fungera i praktiken som det är nu och vad som isåfall skulle behöva åtgärdas. Bl.a. Saknas en lämplig uteplats med stimulerande utemiljö och plats för upphämtning/avlämning av barn. Fritidsverksamheten skulle krocka med syslöjden och matlagningsmöjligheter för personalen på fritids saknas. Användandet av källarlokaler/skyddsrum med bl.a. dåliga utrymningsvägar och bristfällig ventilation är inte bra. Sy/metall och träslöjden skulle inte ha möjlighet att vara intill varandra och för trånga grupprum vilket skulle försvåra undervisningen. Personal/arbetsrum är planerade för långt ifrån klassrummen, kapprummen skulle bli för trånga, brist på personaltoaletter och brist på utrymmen för elever med särskilda behov som måste få jobba enskilt och ostört m.m. Backe har dessutom extra många elever med särskilda behov utifrån hvb verksamhet.

Det går inte att se endast till kvadratmetrar! Det blir endera att tumma på barnens eller personalens arbetsmiljö om alla ska få plats. Denna situation stressar dessutom personalen och osäkerheten kan göra att man skrämmer bort stabil och kompetent personal som helt enkelt ser sig om efter ett säkrare jobb någon annan stans, i en annan kommun! Igen, vart är framtidsperspektivet? Barnkullarna framöver kräver en skola för upp till 115 barn. Vi har alltså 100-tals barn vars föräldrar vill bo och verka i Backe, Strömsunds kommun. Något att glädjas över, ta tillvara på och investera i tycker vi.

Vi ber om en ekonomisk och praktiskt hållbar, långsiktig lösning. Vi vill se kostnadsberäkningar för vad en helrenovering av lillskolan skulle innebära. Vi ber Strömsunds kommun att verkligen göra ett genomtänkt beslut baserat på faktiska ekonomiska beräkningar av bästa lösningen för både barn och personal. Vi vet att kommunen dras med ett enormt underskott, så låt oss värna om pengarna. T.ex. de två miljoner kronor som redan investerats för att åtgärda felen på lillskolan. Vi förstår att beslutet brådskar då kommunen i dagsläget hyr lokal i Rossön, men låt oss inte göra något förhastat.

Det gäller våra barns framtid, och då även byns och kommunens framtid.

 

Linnea Bergström

Verksamhetsledare Fjällsjö Framtid
Förälder i Riddarens förskolas föräldraråd

 

Utvecklad av
SCS Design

Stöds av
EU jordbruksfonden

 

Kontaktinformation

Fjällsjö Framtid

Torgvägen 1A
880 50 Backe
0624- 101 69

Skicka email
Kontakt

 

Hitta hit