Skrivelse och olika länkar angåens SHB:s rivningar i Backe

Till: Strömsunds kommun,
Ledamöter i kommunstyrelsen
Ledamöter i kommunfullmäktige
Styrelsen för Strömsunds Hyresbostäder
LT, ÖP, Jämtlands tidning, Radio Jämtland

Backe 200930

ÖPPET BREV - INFORMATION GÄLLANDE DE BESLUTADE RIVNINGARNA AV HYRESHUS I BACKE

Beslutade rivningar av ca en tredjedel av SHB:s bestånd av hyreslägenheter på orten

Utvecklingsgruppen Fjällsjö Framtid i Backe vill informera er alla om vad som händer gällande rivningarna på vår ort. Vi vill att ni alla tar del av den information som bl.a. Hem och Hyra, LT och Jämtlands tidning har skrivit i ämnet gällande den planerade rivningarna (se länkar nedan). Det gäller lägenheterna på Strandvägen 2, men även Bagges väg och Lasarettsvägen, en rivning som omfattar totalt 20 lägenheter, vilket motsvarar ca en tredjedel av SHB:s nuvarande bostadsbestånd i Backe. Vi anser att besluten om rivningarna är fattade på felaktiga grunder. SHB menar att de kan erbjuda annat likvärdigt boende på orten men så är inte fallet. Vi riskerar att tappa innevånare genom utflyttning.

Brist på likvärdig standard (klicka på titeln för att läsa mer!)

Enligt SHB skulle de boende kunna omplaceras till annat boende inom SHB med ”likvärdig standard”. När det beslutades att de sex markplanslägenheterna på Bagges väg och två lägenheter på Lasarettsvägen skulle rivas fanns inte likvärdiga lägenheter att välja på för de boende. SHB hade bara kvar sex markplanslägenheter i Backe på Stenhammarsvägen, vilka redan var upptagna. För att möta tillgången öppnades Torgvägen 4 upp för inflyttning, men hyresgästerna fick flytta in på en byggarbetsplats då renoveringarna ännu inte var klara. Någon rivning av deras förra boende har ännu inte skett så man kan ju fråga sig varför det var så bråttom? Någon utlovad trapphiss blev det inte heller, så tillgängligheten blev avsevärt sämre för de hyresgäster som är i behov av det. Vad gäller tvättstuga saknas det i bostaden men alla lägenheter fick varsin tvättmaskin i egna badrum.
Generellt sett är det ett problem på byn med brist på lägenheter som är anpassade för äldre, eftersom de då blir kvar i sina hus fastän de kanske hellre velat flytta till enklare boende i lägenhet och släppa husen vidare till t.ex. barnfamiljer som är i större behov av sådant boende.

När det gäller hyresgästerna från Strandvägen 2 så finns det för det första inga lämpligt stora lägenheter att erbjuda inom SHB för att hyresgästerna ska kunna byta till en likvärdig storlek. Standardmässigt har de valt att bo just på Strandvägen p.g.a. läget, utsikten och lägenheternas egenskaper (stora fönster, kaklade badrum med badkar etc.) En hyresgäst från Bagges väg hade flyttat till Strandvägen och får nu flytta för andra gången inom kort och ett ungt par hade skrivit på hyreskontrakt efter att rivningsbeslutet var taget, och de övriga informerades om rivningen på omvägar. Det är ett respektlöst hanterande och brist på dialog med hyresgästerna.

Slutresultatet av omplaceringarna blev att två hyresgäster sökte sig till andra orter och resterande omplacerades på orten. Hur det blir i fallet Strandvägen vet vi ännu inte, men vi riskerar att tappa fler invånare i Backe p.g.a. SHB:s agerande och varje människa är ett värdefullt tillskott på en så liten ort!

Vi kräver att beslutet rivs upp

Målet med vårt utvecklingsarbete på orten är att göra Backe attraktivt att verka och bo här, att människor ska kunna ha möjlighet att bo just här och att människor som vill flytta hit ska ha möjlighet till det också! Det är även viktigt för näringslivet att ha boende att erbjuda anställda om de vill expandera, men även uthyrning för Regionens och Kommunens egna tillresta anställda.
Vi vill se en utveckling, ingen avveckling av Backe!

Vi vädjar till att hantera kommunens resurser på ett mer hållbart sätt och ser att ni stoppar något så oåterkalleligt som ett rivningsbeslut av fullt beboeliga hus som är nästintill fulla med hyresgäster. En försäljning skulle ge intäkter medan rivningarna blir en kostnad för oss alla.  
___________________________________

Margareta Mårtensson
Ordförande Fjällsjö Framtid

Länkar:

Hem & Hyra: ”Hyresgäster åker ut när värden hellre river än säljer för att slippa konkurrens”

Fler artiklar:
LT: ”Svante Westin vill köpa rivningshusen i Backe – SHB säger nej”

Jämtlands tidning ”Många protester mot rivningar i Hoting och Backe”

Radio Jämtland (Kl.10.08)

 

 

Utvecklad av
SCS Design

Stöds av
EU jordbruksfonden

 

Kontaktinformation

Fjällsjö Framtid

Torgvägen 1A
883 72 Backe
0624- 101 69

 

Hitta hit

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.