Planerat vindkraftverk på Bleka

Ett företag planerar uppförandet av en vindpark på Bleka med maximalt 15 vindkraftverk och inbjuder härmed till samråd enligt miljöbalken.

Läs mer här: "Wpd undersöker möjligheterna att uppföra en vindpark om maximalt 15 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 290 m på höjdområdet Bleka, beläget i Strömsunds kommun i Jämtlands län. Projektområdet är beläget ca 30 km nordost om Strömsund, mellan Rossön och Backe. Marken ägs av Sveaskog, SCA samt en privat markägare.

Projektområdet lämpar sig väl för en vindkraftsetablering med tanke på att området ligger högt och fritt samt långt från samlad bebyggelse. Möjlighet till elanslutning finns även direkt på den befintliga ledning som korsar området. En vindkraftspark av den här storleken skulle ge en årsproduktion på ca 270 GWh (270 000 000 kWh) vilket räcker för att försörja drygt 54 000 villor med hushållsel.

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 

wpd inbjuder nu till samråd enligt miljöbalken, kulturminneslagen och ellagen. Samrådet avser den planerade vindkraftsparkens lokalisering, omfattning, utformning och miljö­påverkan samt miljökonsekvens­beskrivningens innehåll och utformning. Syftet med samrådet är att informera om projektet, besvarar frågor och inhämtar synpunkter

På grund av restriktionerna gällande Covid-19 kommer det inte att genomföras något öppet samrådsmöte för enskilda berörda och allmänheten på plats. Istället kommer en video med en presentation av projektet och dess miljöpåverkan finnas nedan inom kort, se gröna knappar. Här hittar du också samrådshandlingen och presentationen som visas i filmen samt alla fotomontage. Nedan kommer även inkomna frågor med svar sammanställas och läggas ut. Samrådshandlingen och presentationen kan även skickas med post till den som så önskar.

För oss på wpd är det viktigt att få med era synpunkter på projektet och ta del av lokal kunskap om området för att vi ska kunna utforma etableringen så bra som möjligt. Ni är också välkomna att lämna in allmänna upplysningar om sådant ni anser att vi bör känna till i vår fortsatta planering.

Om ni har synpunkter på hur projektet skall utformas, miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning eller om ni vill ställa frågor om projektet eller vill ha ytterligare information går det bra att kontakta projektledaren Madeleine Weinholm, m.weinholm@wpd.se eller Tfn +46 (0)8 501 091 73.

För att remissvar och synpunkter ska hinna beaktas och arbetas in i MKB behöver de vara wpd  tillhanda senast den 30 september 2020.

Har ni frågor och synpunkter till Sveaskog som markägare i projektområdet så är kontaktpersonen: Tomas Fransson, Bolagslantmätare. Han nås på telefon direkt: 08-655 90 81 alternativt via e-post: Tomas.Fransson@Sveaskog.se"

Här kan ni se bilder på hur det skulle se ut från olika platser

 

 

Utvecklad av
SCS Design

Stöds av
EU jordbruksfonden

 

Kontaktinformation

Fjällsjö Framtid

Torgvägen 1A
880 50 Backe
0624- 101 69

 

Hitta hit

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.