Ny tobakslag från 1 juli 2019

Den 1 juli 2019 får Sverige en ny lag om tobak (2018:2088). Den innebär bland annat att fler utomhusmiljöer ska vara rökfria och att det krävs tillstånd för att sälja tobak.Den nya tobakslagen öppnar upp för en mer rökfri utomhusmiljö, vilket innebär att allmänheten ska ha rätt att vistas i allmänna utomhusmiljöer utan att bli besvärade av tobaksrök.
Utökat rökförbud
I samband med den nya lagen upphävs både den äldre tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Bestämmelserna gällande e-cigaretter och flertalet av reglerna kring tobak förs över till den nya lagen.
Från och med 1 juli 2019 är det förbjudet att röka på:
Perronger, busshållplatser, taxizoner och andra områden i anslutning till färdmedel, såsom biljettområden och gångbanor.
Uteserveringar och områden utanför restauranger och caféer.
Inhägnande platser/arenor utomhus, till exempel idrottsanläggningar och fotbollsplaner.
Lekplatser som allmänheten har tillträde till.
Entréer till lokaler som omfattas av rökförbud, exempelvis restauranger, kyrkor, detaljhandel, järnvägsstationer och vårdcentraler.
Rökförbudet omfattar fler produkter än tidigare och den som vill sälja tobak måste också söka tillstånd.

Platser som sedan tidigare omfattas av rökförbud:
Lokaler är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Lokaler avsedda för hälso- och sjukvård. Lokaler avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.Färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda för den som reser med sådana färdmedel. Restauranger och andra serveringsställen, utom när servering sker utomhus.
Rökförbudet omfattar fler produkter
I den nya lagen omfattar rökförbudet fler produkter utöver tobak:
Inhalering av tobak som till exempel förångats.
Rökning av örtprodukter.
Användning av e-cigaretter.
Användning av njutningsmedel där användningssättet motsvarar rökning men där innehållet inte är tobak, till exempel så kallade rökstenar.
Det krävs tillstånd för att sälja tobak
Vem ansvarar för att rökförbudet följs?
Utomhus är det ägaren eller den som förfogar över ett visst område som ansvarar för att förbudet följs. Inomhus och utanför entréer till lokaler där rökförbud råder inomhus, ansvarar ägaren eller den som har tillgång till lokalen. Det gäller dock inte för gallerior och köpcentrum, där är det fastighetsägaren som ansvarar för att rökförbudet följs. Skyltar och information Den som är ansvarig ska sätta upp skyltar och tydligt informera besökare om förbudet, och ska också vid behov informera den som bryter mot rökförbudet. Om någon trots tillsägelser fortsätter att röka där rökning inte är tillåten, kan polis eller ordningsvakt avvisa personen därifrån.
Miljö- och byggavdelningen kommer på olika sätt att informera berörda om den nya lagstiftningen. Kommunen ansvarar för att kontrollera att rökförbudet fungerar.
Varför har riksdagen beslutat om fler rökfria miljöer?
Att införa ett rökförbud på vissa allmänna platser utomhus minskar den sociala exponeringen för rökning och bidrar därmed till att avnormalisera rökning. Detta är extra viktigt i förhållande till ungdomar, som är särskilt känsliga för visuella signaler och sociala normer.
Rökning begränsar tillgängligheten till allmänna platser för personer som är överkänsliga för rök. Speciellt gäller det barn, vars luftvägar är särskilt känsliga. Lagstiftaren utgår från att ett utvidgat rökförbud på vissa allmänna platser utomhus kommer att göra platserna mer tillgängliga för personer som av olika skäl inte vill eller bör utsättas för tobaksrök. Har du frågor? Då är du välkommen att kontakta miljö- och byggavdelningen, Strömsunds Kommun: 0670 16100 (växel)
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

 

Utvecklad av
SCS Design

Stöds av
EU jordbruksfonden

 

Kontaktinformation

Fjällsjö Framtid

Torgvägen 1A
880 50 Backe
0624- 101 69

 

Hitta hit

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.