Medborgarlöften i Strömsund

"Nu har polisen och alla kommuner i länet tagit fram lokala medborgarlöften. Några av de tydligaste önskemålen är en synligare polis, mer trafikkontroller och förebyggande arbete kring ungdomar och narkotika, våldsbrott samt inbrott och stölder." Källa: ÖP

I ÖP finns att läsa de medborgarlöften som nu undertecknats i Strömsunds kommun: (Klicka på "läs mer" nedan!)

 • Polisen lovar att genomföra minst 52 trafikkontroller på väg eller i terräng, vältrafikerade miljöer, på vältrafikerade tider och geografiskt utspritt över hela kommunen. Fokus på kontrollerna ska vara hastighet, beteende och alkohol- drogonykterhet.
 • Kommunen lovar att gång- och cykelväg som byggs, förses med belysning mellan Strömsund och Ulriksfors.
 • Polisen och kommunen genomför minst två gemensamma krogtillsyner.
 • Polisen lovar polisiär synlighet vid tider och platser som belastas av återkommande våldsbrott.
 • Polisen, kommunen och andra aktörer i samhället ska genomföra minst en trygghetsvandring i centrala Strömsund.
 • Kommunen lovar att näringsidkarna samt återkommande aktörer med tillfälliga evenemang bjuds in till utbildning i "Ansvarsfull alkoholservering".
 • Kommunen lovar att röjning utförs av vegetation i närheten av gångstigar i samhällen.
 • Polisen lovar att fortsätta att aktivt arbeta med det brottsförebyggande konceptet Grannsamverkan.
 • Kommunen lovar att utöka belysningen i bostadsområdet Tingvalla.
 • Kommunen lovar att utöka antalet ljuspunkter i småbåtshamnen.
 • Polisen lovar att genomföra minst 15 besök på skolor och andra platser för ungdomsaktiviteter.
 

Utvecklad av
SCS Design

Stöds av
EU jordbruksfonden

 

Kontaktinformation

Fjällsjö Framtid

Torgvägen 1A
883 72 Backe
0624- 101 69

 

Hitta hit

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.