Kontanthanteringen

Handelsbankens stopp för kontanthantering ifrågasätts av Hela Sverige Ska Leva.

Hela Sverige ska leva Jämtlands län har reagerat på Handelsbankens beslut att upphöra med kontanthantering på ett flertal kontor i länet. En fråga som ställs av organisationen är om avvecklandet av kontanthantering bara är ett första steg mot att på sikt också avveckla de aktuella kontoren. Hela Sverige ska leva Jämtlands län nämner också att många småföretagare ser det som en förutsättning för överlevnad att ha kvar banker som fortfarande hanterar kontanter. Organisationen vill veta hur Handelsbanken ser på sitt ansvar gentemot alla nu berörda småföretagare. De har ställt en mängd viktiga frågor, och detta är bankens svar:

"Vi förstår att den minskade tillgången till kontanter i samhället kan skapa oro och problem, inte minst på landsbygden.  Speciellt nu när Sverige genomför det största kontantutbytet genom tiderna.

Men man kan ställa sig frågan om det är rimligt att en av de fyra stora banker ensam tar det största ansvaret för kontanthanteringen och sedelutbytet? Bankernas roll i samhället debatteras nu på många håll, inte minst vad det gäller kontanthantering. Vi välkomnar det och följer utvecklingen noga.

Låt mig ge dig en bakgrund till hur vi har resonerat:
Handelsbanken har 463 kontor runt om i hela landet som alla, fram till nu, har erbjudit personlig kontanthantering. I takt med att övriga banker stängt ner sin kontantservice har trycket mot våra bankkontor ökat markant eftersom det blir allt vanligare att andra banker hänvisar sina kunder till oss för kontantärenden. Våra kontor har god kännedom om sina egna kunder, men för nya och för oss okända kunder, krävs det mer omfattande kontroller vid insättning av kontanter enligt lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Redan innan sedelutbytet befann sig många av våra kontor vid gränsen för vad de klarar av. Våra kunders och medarbetares trygghet är självklart högsta prioritet och har vägt tungt i våra överväganden att koncentrera kontanthanteringen.

Därför kraftsamlar Handelsbanken nu för att på bästa sätt kunna hjälpa våra kunder.  Flera kontor utökar sina öppettider och förstärker med medarbetare från andra kontor. Men det innebär samtidigt att vissa kontor tvingas upphöra med sin kontanthantering. Även efter dessa åtgärder kommer Handelsbanken ha fler än 300 kontor i hela landet med personlig kontanthantering, det är fler än vad alla de övriga bankerna har tillsammans.

Och nu till dina frågor:

1.  Det står i artikeln att ”hittills har vi mötts av förståelse från kunderna”.  Hur många kunder har ni frågat? Vilka kunder avser detta?
Svar: Vi har inte systematiskt frågat kunderna, det är ett samlat intryck vi har efter samtal med flera kontor i regionen.  

2.  Fanns det bland de tillfrågade kunderna personer/företag/föreningar som inte visade förståelse utan istället ställde sig frågande? Om ja, hur ser ni på deras synpunkter?
Svar: Vi upphörde med kontanthantering för företag redan 2014, främst av säkerhets- och arbetsmiljöskäl, så det har i dagsläget inte varit några frågor från företag eller föreningar som istället erbjuds en bättre och säkrare kontantlösning av värdebolag.
Vad det gäller privatperson är vi smärtsamt medvetna om att det kommer att upplevas som en försämring för vissa kunder, vilket också Magnus Ericson uttrycker i artikeln du nämner. Det är naturligtvis tråkigt och vi beklagar det djupt men som jag beskrev i inledningen är detta något vi ser oss tvungna att genomföra.  

3. Den här "känslan” som ni uttrycker ("I och med sedelutbytet känner vi att vi inte kan serva hela landet med kontanter, ”), vad baseras den på och hur kommer det sig att den just infinner sig på landsbygden?
Svar: Se inledning. När det gäller vilka kontor som upphör med kontanter är det regionala och lokala beslut som vi har försökt lösa på ett så klokt sätt som möjligt.

4. Varför drabbas just Hoting, Backe, Föllinge, Hammerdal, Lit, Mörsil och Änge?
Svar: Som föregående svar.  

5. Hur ser ni på ert ansvarstagande gällande Småföretagarnas Riksförbunds insändare om att "Bankernas beslut att inte längre hantera kontanter kan få förödande konsekvenser för många av Sveriges företag. I en undersökning som Småföretagarnas Riksförbund gjort bland sina medlemmar, svarar var femte företagare att de skulle tvingas lägga ner sin verksamhet. För Småföretagarnas Riksförbund med över 21 000 medlemmar skulle det betyda 4 000 färre företag. Ett dråpslag mot Sveriges småföretag.”?
Svar: Vi upphörde med kontanthantering för företag redan 2014. Företagen tecknar numera avtal direkt med värdebolag och det har fungerat bra hittills.  Se även svar på fråga 2.

6.  I Sveriges Radio den 11 april 2012 säger ni: "Handelsbanken finns på 18 orter i länet, och har inga planer i dagsläget på att bli kontantlösa. Tvärtom, så satsar vi på att alla kontor ska finnas kvar, och vi tycker att det ska finnas pengar på en bank”. Är detta alltså inte längre aktuellt?
Svar: Trycket mot våra bankkontor har ökat markant i samband med att de andra bankerna stänger ner kontor och sin kontanthantering. Detta var inget vi upplevde 2012. Nu anpassar vi oss efter rådande situation.  Trots att vi upphör med kontanthantering på vissa av våra kontor, kommer vi ändå att ha personlig kontanthantering på mer än 300 kontor i landet, det är fler kontor med manuell kontanthantering än vad de övriga bankerna har tillsammans.

7.  Kommer ni lägga ner bankkontor i Jämtland Härjedalen? Utifrån intervju i Sveriges Radio den 10 juli 2015 uttrycker ni att inte så är fallet. Stämmer det eller är detta ett led i att på sikt avveckla kontoren?
Svar: Handelsbanken har inga planer på att lägga ner bankkontor i vare sig Jämtland, Härjedalen eller någon annanstans i Sverige.

8. I  SVT Opinion den 18 mars 2015 skriver ordföranden för Säkerhetsbranschen, Förbundsordförande för SPF Seniorerna, Ordförande PRO och generalsekreteraren för Sveriges konsumenter: "Under de senaste åren har över 500 bankkontor avskaffat sin kontantservice. Idag hanterar inte ens hälften av landets bankkontor kontanter längre. Bara en av storbankerna, Handelsbanken, erbjuder kontantservice på alla sina kontor.” Hur ser ni inom Handelsbanken på problematiken att detta inte längre gäller? Vad är ert besked till Säkerhetsbranschen, SPF Seniorerna, PRO och Sveriges konsumenter gällande ert nya ställningstagande?
Svar: Här hänvisar jag till min inledning av brevet här ovan.

9. ”Enligt lag ska människor själva kunna välja betalningsmedel – det är dags att bankerna nu tar sitt ansvar.” - Vad säger ni om detta? (SVT Opinion den 18 mars 2015)
Svar: Det är riktigt att det finns en laglig skyldighet för var och en att ta emot kontanter som betalningsmedel. Den som ska betala en skuld ska således alltid kunna göra det med kontanter som betalningsmedel (som ni vet kan problem ändå uppkomma på grund av penningtvätts-lagstiftningen, men det är en annan fråga). Det finns däremot ingen skyldighet för en bank att tillhandahålla kontanter och kontanttjänster (t ex serviceboxar eller uppräkning av dagskassor). Inte heller krävs att en bank måste ha alla tjänster vid alla kontor. Eftersom Handelsbanken har kontanthantering vid ett stort antal kontor anser vi att banken uppfyller skyldigheten att ta emot kontanter som betalningsmedel med råge.

10. Har ni inom Handelsbanken varit i kontakt med Finansmarknadsminister Per Bolund i frågan? Vad var hans åsikt?
Svar: Bankföreningen företräder Handelsbanken och de andra medlemsbankerna i kommunikation med politiker. Ett rundabordssamtal ägde rum i april 2015 för att diskutera kontantfrågan.

11. Bifogar även den bild som Handelsbanken visar rörande er verksamhet. Vi förutsätter att det är den gällande bilden nu och i framtiden?
Svar: Den gäller nu och vi har i dagsläget inga planer på att förändra den.

Med vänlig hälsning
Kristina Härviden Ericson
Chef Handelsbanken Sverige Information

 

Utvecklad av
SCS Design

Stöds av
EU jordbruksfonden

 

Kontaktinformation

Fjällsjö Framtid

Torgvägen 1A
880 50 Backe
0624- 101 69

 

Hitta hit

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.