Köksfrågorna Fjällsjö Framtid ställde till kommunfullmäktige

Köksfrågorna Fjällsjö Framtid ställde till kommunfullmäktige 2020.02.19
Vi har sammanfattat svar från kommunalråd Susanne Hansson under frågorna.


1. Vår första och största fråga: Varför vill ni spara på våran samhällsservice? Det är ett kök som producerar med full kapacitet (fem anställda och 200 portioner om dagen), som lagar mat till alla boenden på älvgården och till 130 elever på Fjällsjö skolan. Hur många elever måste vi ha för att få behålla vårt kök? 

Svar: Det är inte en fråga om antal elever. Kommunen kämpar med ekonomisk situation… Pengarna som sparas kan istället t.ex. läggas på nya lärartjänster.

2. Totalt ca 900 personer från Backe-Rossön-Hoting har skrivit på protestlistan. Fjällsjö Framtid är emot, företag & föreningslivet är emot (då de tappar byns enda serveringskök), skolbarnen är emot (två skrivelser från åk 7&9 gällande bl.a. miljötänket med mattransporter, olaglig snitthastighet för mattransporter och diselprisuträkningar), föräldrarådet och Älvgårdens anhöriga är emot förslaget (se kompletterande protestlistor).  Fråga: Spelar det någon roll alls i beslutet? 

Svar: Ja visst spelar det roll vad kommuninvånarna tycker, men vi tror inte att de äldre och skolbarnen kommer att känna någon skillnad på maten. Det handlar inte om i vilket kök den tillagas utan att den är av god kvalité. Skolbarnen har fått säga vad de tycker genom att trycka på en smiley-undersökning som stått i skolmatsalen under en period och de äldre har fått frågeformulär på boendet.

Tillägg: Föreningslivet kommer inte alls att tappa sitt serveringskök utan får löfte om att fortsatt kunna bruka köket för enklare tillagning till evenemang. Detta ska kunna genomföras tack vare införandet av en dörr som delar av köket där föreningsfolket har tillgång till och inte.

3. Gräsrotsperspektivet saknas. Vad tycker dom som faktiskt jobbar i verksamheten på kök, boende, förskola och skola? Vem lyssnar på deras åsikter? & Hur hanterar ni anställda med egna, kanske avvikande, åsikter? Vem uttalar sig för de anställdas räkning? Vi efterlyser även konsekvensbeskrivningar, om det finns några?

Denna fråga ställdes två gånger utan något svar.

4. Det har inte räknats på någon anpassning av det tilltänkta mottagnings-/tillagningsköken i Strandrestaurangen och på Älvgården, har ni sett hur lokalerna där ser ut? (vi visade bilder)

Svar: Det behövs inga anpassningar av lokalerna. Tillägg: Bara en ny dörr på Strandrestaurangen. Det sas även att anpassningar är inkluderade i beräkningarna.

5:1 Vi har justerat tekniska avdelningens uträkningar med tanke på ovanstående och kommit fram till en årlig förlust på en halv miljon istället för den föreslagna besparingen på 9000000. Hur ser ni på det? Spelar det någon roll?

Svar: Vi har fullt förtroende för tjänstemännen som undersökt saken

5:2 Enligt tekniska avd beräkningar skulle det sparas ca 900000kr/år på köket, om nu så är fallet vad blir den totala besparingen för kommunen i sig? Vi anser nämligen att ni skjuter över tex personalkostnader till andra kostnadsställen, tex älvgården.

Svar: Det rör sig om 45min utökad tjänst per dag för en person till en kostnad av ca 70 000kr.

6. Andra alternativ: En lokal förening, RSMH Fjällsjö, har erbjudit sig att ta över köksversamheten på entreprenad. Hur ser ni på det? 

Vi har lagar att följa om upphandling och det går inte bara att ge verksamheten till en förening på byn, utan vi måste följa bestämmelserna.

 

Utvecklad av
SCS Design

Stöds av
EU jordbruksfonden

 

Kontaktinformation

Fjällsjö Framtid

Torgvägen 1A
880 50 Backe
0624- 101 69

 

Hitta hit

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.