Informationsmöten om nationella minoritetspråk

Kom och få mer information om nationella minoritetsspråk i Backe 23 november, i Strömsund 30 november och i Gäddede den 14 december. Alla möten startar klockan 18.30.
Onsdagen 23 november kl. 18.30 • Biblioteket, Backe
Onsdagen 30 november kl. 18.30 • Folkets Hus, Strömsund
Onsdagen 14 december kl.18.30 • Naturrum, Gäddede

Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Den ska skydda och främja Sveriges nationella minoriteter; samer, tornedalingar, sverigefinnar, judar och romer och deras språk. Lagen innefattar tre grundskyddsparagrafer som gäller i hela landet och omfattar samtliga fem nationella minoriteter.

§3 Förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på lämpligt sätt informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt denna lag.

§4 I språklagen (2000:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritets-språken. Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

§5 Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

Strömsunds kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska och därmed har samiska språket ett förstärkt skydd.

Buerie båeteme! Välkommen!
Aanna Johansson Larsson, samisk samordnare i Strömsunds kommun
 

http://stromsund.se/23696.html

 

Utvecklad av
SCS Design

Stöds av
EU jordbruksfonden

 

Kontaktinformation

Fjällsjö Framtid

Torgvägen 1A
880 50 Backe
0624- 101 69

 

Hitta hit

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.