Förslag till bredbandsstrategi

Förslag till bredbandstrategi - Hela Sverige ska leva Jämtlands län

Generellt, när vi skattebetalare går in med pengar i en reform, måste marknaden AVLÄSAS (kostnader) innan reformen släpps. Nedan följer HSSL Jämtlands läns förslag på en bredbandsstrategi som möjliggör för bredbandsutbyggnad via fiber eller annan teknik:

o Byarna får ett kostnadsförslag för utbyggnad,  t ex. 18 000kr / hushåll
o Staten går in med 50 % finansiering (då är vi nere i 9000kr)
o För att möjliggöra att alla ska kunna gå med, går förslaget ut på följande: Fastighetsägaren betalar t ex 2600 kr i fastighetsskatt, varpå denne kan dra av 50 % av kostnaden =1300 kr. Fastighetsägaren som betalar högre fastighetsskatt, kan maximalt dra av 2000kr/år. Om kostnaderna fördelas enligt förslaget på antal år och procentsats, tappar inte kommunerna hela den intäkten. Om förslaget på 3 år antas och 50 % avdrag tillämpas då skulle den egna insatsen bli 5100 kr (1300kr x 3 år =3900kr) (9000kr - 3900kr = 5100 kr.)

I förslaget ligger bl.a:
a) ansvarstagande för alla som bor i kommunen
b) motverkande av utanförskap
c) att envar ska utöver vad den betalar även medverka ideellt under själva utbyggandet

Hela Sverige ska leva Jämtlands län är beredda att förklara detta tänk mer ingående genom initiativtagaren till denna idé, Stefan Nilsson., ledamot i styrelsen. Kontaktperson i frågan: Stefan Nilsson, s.nilzzon@telia.com, 0703 74 89 70.

För mer information om HSSL Jämtlands län:
www.helasverige.se/jamtland
Hälsningar
Styrelsen för Hela Sverige ska leva Jämtlands län.

 

Utvecklad av
SCS Design

Stöds av
EU jordbruksfonden

 

Kontaktinformation

Fjällsjö Framtid

Torgvägen 1A
880 50 Backe
0624- 101 69

 

Hitta hit

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.