Fiskevårdsområden och fiskerätt

Information från Länsstyrelsen Västernorrland gällande fiskevårdsområden och fiskerätt:

Sils kraftverk delar fiskevårdsområdena FJÄLLSJÖ FVO uppströms och FJÄLLSJÖÄLVENS FVO nedströms. Detta innebär att FVO går under olika länsstyrelser, uppströms omfattas av länsstyrelsen i Jämtland och nedströms omfattas av länsstyrelsen i Västernorrland.

Det innebär att uppströms finns kräftfisket reglerat, dvs man köoer fiskekort om man inte innehar fiskerätt genom sin fastighet. Nedströms äger endast fiskerättsinnehavaren rätten att fiska kräftor och att fiska med nät.

Att äga mark ner till vatten är inte detsamma som att inneha fiskerätt.
Att äga fiskerätt uppströms Sils kraftverk, innebär inte att man har rätt att fiska kräftor nedströms kraftverket.
Som fiskerättsinnehavare, äger man inte rätten att upplåta kräftfisket till någon annan, utan att själv vara med.

Sker kräftfiske nedströms måste du/ni vara veredda på att kunna visa upp fiskerättsbevis vid kontroller som kommer att ske kontinueligt under kräftfiskeperioden, kan det inte visas upp, kommer överträdelsen att polisanmälas.

Viktigt! Fiskeredskap, burar och båtar får inte användas som de varit i kontakt med andra vatten än Fjällsjöälven pga risk för smitta till kräftor.

 

 

Utvecklad av
SCS Design

Stöds av
EU jordbruksfonden

 

Kontaktinformation

Fjällsjö Framtid

Torgvägen 1A
883 72 Backe
0624- 101 69

 

Hitta hit

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.