Fiber till Backe uppskjutet

Tidsplanen för fiberutbyggnad i Backe och Rossön flyttas fram! Strömsund kommun bygger ut och äger ett eget fibernät. Ett nät som är offentligt ägt kallas för stadsnät, oavsett om det ligger i en stad eller på landsbygden. För kommunen är viktigt för att så många medborgare och företag som möjligt får tillgång till bra uppkoppling. Utbyggnaden görs med hjälp av bolaget Servanet, som kommunen är delägare i. Allt fibernät som Servanet bygger är ett öppet stadsnät och ägs av Strömsunds kommun. (Klicka på titeln för att fortsätta läsa)

Kommunen har en årlig investeringsram för fiberutbyggnad. På grund av kostnadsfördyringar i påbörjade projekt har utrymmet för nya projekt blivit begränsat i årets budget. Det här innebär att tidsplanen för fiberutbyggnad i Backe och Rossöns tätorter har flyttas fram. Kommunen har också beslutat att inte påbörja utbyggnad av de ortssammanbindande sträckorna till Backe just nu, vilket innebär att byggstartarten för att komma med egen fiber till området har flyttats fram. Samtidigt har Servanet fått i uppdrag att undersöka andra alternativ än egen fiber till orten för att koppla upp det blivande stadsnätet. Kommunens viljeinriktning är att
utbyggnaden ska komma igång nästa år enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-04-24. För aktuell information om fiberutbyggnaden i just ditt
område, gå in på www.servanet.se och sök på din adress.

Fakta: Kommunen har en bredbandsstrategi som anger riktlinjer och mål för bredbandsutbyggnaden. Målet är att minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Resten, cirka 10 procent, ska ha minst 10 Mbit/s år 2020.

Ann-Louise Hansson

Bredbandssamordnare
Strömsunds kommun

 

 

Utvecklad av
SCS Design

Stöds av
EU jordbruksfonden

 

Kontaktinformation

Fjällsjö Framtid

Torgvägen 1A
883 72 Backe
0624- 101 69

 

Hitta hit

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.